Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Od niewielkiej kropki wszystko się zaczyna…

Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Swój początek zawdzięcza książce Petera H. Reynoldsa, pt. „The Dot”, w której poznajemy historię Vashti, dziewczynki, która nie wierzyła w swoje możliwości plastyczne, ale dzięki malutkiej kropce i nauczycielce  uwierzyła w siebie.

Nauczyciele i wychowawcy naszej szkoły przez cały tydzień organizowali działania, pomagające dzieciom odkrywać ich talenty, poznawać mocne strony. To była świetna okazja do nieszablonowej realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów.

Młodsi i starsi uczniowie po obejrzeniu filmu, opowiadającego o kropce, która zupełnie zmieniła świat małej Vashti, dzielili się swoimi talentami, pasjami, by następnie wykonać prace plastyczne z użyciem ciekawych technik, gdzie bohaterką uczynili właśnie kropkę.

Na zajęciach warsztatowych powstawały również drzewa talentów, a korytarze zostały przybrane pięknymi plakatami i rysunkami.

 Pamiętajmy, że każdy ma talent, tylko nie zawsze umiemy go odkryć, potrzebujemy kogoś kto ten talent w nas zauważy.

Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Grażyny Rachańskiej oraz pani Marii Andziak organizuje akcję charytatywną pod hasłem ,,Pomóż Tuptusiowi ‘’.W ramach akcji w dniach od 20.09 do 24.09 uczniowie przekazują ,,symboliczną’’ złotówkę na szczytny cel do puszek katechetów na lekcji religii. Akcja dotyczy pomocy finansowej dziecka z terenu naszej gminy (brata jednego z naszych uczniów ).Otwórzmy nasze  serca i podzielmy się z potrzebującym człowiekiem .

Pieniądze zostaną przekazane na konto fundacji ,,Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową ‘’

Dziękujemy !!!

PSEZ radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie  mogą już korzystać z biofeedbacku, czyli nowatorskiej metody monitorowania zmian zachodzących w organizmie. Zakup wyposażenia i utworzenie specjalnego gabinetu zostało dofinansowane w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.

Sprzęt pozwala m.in. na monitorowanie rytmu pracy serca i analizę reakcji na różne bodźce. To metoda terapii przy zaburzeniach pamięci, koncentracji czy nadpobudliwości psychoruchowej. Biofeedback pozwala także zmniejszyć niepożądane skutki stresu oraz napięcia emocjonalnego wśród uczniów powracających do szkoły po długotrwałym okresie lockdownu.

To nie pierwszy raz, kiedy PSE wspierają szkołę. Dzięki uzyskanemu grantowi w pierwszej edycji konkursu, w placówce funkcjonuje gabinet integracji sensorycznej.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Granty są przyznawane w siedmiu kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz www.raport.pse.pl. 

                                                      PSE partnerem SP w Sulikowie         WSO

zajęcia wspomagajaceInformujemy o organizowanych w szkole zajęciach wspomagających organizowanych od początku roku szkolnego 2021/2022 oraz możliwości uczestnictwa w nich uczniów według ustalonego harmonogramu (klik-klik). Harmonogram zajęć został opracowany w porozumieniu z nauczycielami i diagnozą potrzeb uczniów (na podstawie ankiet wypełnianych przez Państwa w czerwcu).

Każde zajęcia będą trwały 45 minut i odbywać się będą wyłącznie w szkole w grupach liczących co najmniej 10 uczniów.

W celu zapisania dziecka na zajęciach rodzice, zgodnie z rozporządzeniem, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. Deklarację należy złożyć u wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły do 9 września 2021r.

Zajęcia organizowane będą na podstawie § 10g pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.).

IMG 20210901 WA0034Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować ludziom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek. Choć wiemy, że wszystko zawsze ma swój kres, a praca nie trwa wiecznie, to i tak nie jest łatwo…

Dziś oficjalnie podczas apelu, inaugurującego nowy rok szkolny, pożegnaliśmy się  z wieloletnimi nauczycielami naszej szkoły: panią Elżbietą Kasak oraz panem Edwardem Kurjańskim.

Obydwoje dali się poznać jako wspaniali współpracownicy, rzetelni nauczyciele, wykonujący ukochany zawód. Jako koledzy- zawsze pomocni, z sercem na dłoni byli wierni swoim ideałom. Jako nauczyciele- stale i z wielką dbałością przybliżali młodym ludziom świat literatury, kultury  czy sportu. Swoją postawą niejednokrotnie udowodnili, że w życiu wszystko jest możliwe.  Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że stoją za sukcesami wielu młodych ludzi.  

Jak wyrazić uznanie, wdzięczność za to, że byliście, dawaliście z siebie wszystko, co najlepsze. Pozostają tylko proste i płynące z naszych serc słowa: "Dziękujemy i bądźmy w kontakcie"

Strona 1 z 49