Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

obraz_2023-03-29_184423954.pngRuszyła kolejna edycja programu „Umiem pływać” i „Pływam dalej” w której trzydzieścioro dzieci naszej szkoły, zaczęło zdobywać szlify pływackie.

- Program „Umiem Pływać” to jedna z form aktywizacji polskich uczniów wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci ze szkół podstawowych uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Pływanie to forma aktywności wspomagająca profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych, co jest jednym z naszych priorytetów –powiedziała minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Główne cele programu to:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Kontynuacją programu „Umiem pływać” jest program skierowany dla uczniów klas starszych 4-6 pod tytułem „Pływam dalej”. Cele programu są takie same jak w „Umiem pływać”.

Ważne jest, że nasi uczniowie mogą skorzystać z tego typu programów i rozwijać się fizycznie. Poza tym udział w programie jest świetnym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego. Dzięki tym projektom nasza szkoła zwiększa swoją ofertę edukacyjną i odpowiada nią na potrzeby swoich uczniów, którzy jeżdżą prywatnie do Zgorzelca na pływalnię CSR-u uczyć się pływać.

Koordynatorem szkolnym programów jest p. Mirosław Kaczorowski, doskonale rozpoznający potrzeby wychowanków naszej szkoły i z tego powodu należą się serdeczne podziękowania za realizację tych projektów.

Serdeczne podziękowania należą się także p. Magdalenie Pomonickiej, która nadzoruje realizację programów z organu nadzorującego szkołę.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny - Wrota Podlasia20 marzec i 21 marzec, te dwie daty zna chyba każdy uczeń - mały i duży. Tradycyjnie kojarzą się one nam z dniem wagarowicza i w szkole nikogo już nie dziwi, że tego dnia liczba uczniów jest mniejsza. Różne są też pomysły na jego organizację, a jeśli jesteście ciekawi jak uczniowie naszej szkoły go przeżyli, to zapraszamy do fotorelacji z tych dni.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO STROIK NA DRZWI

Celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji ludowych związanych  z obrzędowością Wielkanocy i kontynuacja przekazu pokoleniowego,

-inspirowanie do twórczego działania kształtującego wrażliwość, wyrażanie swoich uczuć,

- aktywizowanie środowiska lokalnego przez udział dorosłych i dzieci w konkursie,

- ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocyx

Adresaci konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i rodziców. Konkurs odbędzie się w kategoriach klas I-III oraz IV-VIII.

Warunki uczestnictwa:

- Zadaniem konkursowym jest wykonanie stroika wielkanocnego na drzwi  związanego z obrzędowością Wielkanocy

-Do wykonania stroika na drzwi można wykorzystać suche trawy, suszki, kwiaty z bibuły, krepiny, kolorowe wstążki, bazie, bukszpan, barwinek, pisanki itp.

-Stroik ma być wykonany samodzielnie nie kupowany

-praca ma być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, klasa)

Ocena prac:

Praca będzie oceniana pod względem:

-wrażenia ogólnego,

- estetyki,

-sposobu i trwałości wykonania

-oryginalności,

-zgodności z tematem

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 20 marca 2023 roku

Dostarczenie prac konkursowych do dnia 29.03. 2023  roku (środa) do gabinetu nr 7 SP do Pani Grażyny Rachańskiej. Prace mają być podpisane na karteczce doczepionej do stroika na drzwi: imię , nazwisko, klasa.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30.03.2023 roku (czwartek)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!

Konkurs recytatorski 2Dnia 15 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski w kategorii klas 4-6 oraz klas 7-8. W konkursie wzięło udział 20 uczniów wyłonionych wcześniej w eliminacjach szkolnych ze szkół podstawowych w Sulikowie i Biernej.

W kategorii klas 4-6 komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce - Anna Uczkiewicz (kl. 5b),

II miejsce - Michał Dąbrowski (kl. 6a),

III miejsce - Marcel Wastag (kl. 6a),

wyróżnienie otrzymała Jowita Sianowska (kl. 6a).

Natomiast w kategorii klas 7-8 komisja przyznała I miejsce Mai Latkowskiej (8b) oraz wyróżnienie Malwinie Duszyńskiej (kl. 8b).

Wszystkim uczestnikom i zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w etapie powiatowym. 

Dzień Otwarty w Terminalu Kultury Gocław - Terminal Kultury Gocław

Każdego roku sulikowska szkoła wita nowych uczniów. Aby ułatwić rodzicom wybór dalszej drogi edukacji, 14 marca br. odbył się Dzień Otwarty dla przedszkolaków.

Maluszki, przywitane przez dyrekcję oraz członków Samorządu Uczniowskiego, wyruszyły w interaktywny spacer po szkole. Dzieci, podzielone na grupy, realizowały zadania przygotowane przez nauczycieli w poszczególnych stacjach tematycznych. W sali gimnastycznej mogły sprawdzić swoje umiejętności fizyczne, pokonując specjalny tor przeszkód. Pracownia biologiczna stała się miejscem kreatywnego działania, tu przedszkolaki wykonywały doświadczenia, eksperymenty, obsługiwały mikroskop, odkrywały tajniki świata otaczającego. W bibliotece obejrzały teatrzyk kukiełek przygotowany przez uczniów klasy piątej, zaś w sali matematycznej programowały i sterowały robotami. Całość dopełniły zajęcia integracyjne z klasą 3b, podczas których wspólnie wykonały makietę własnej szkoły. Każdy maluszek otrzymał upominek oraz słodką niespodziankę. To był dzień pełen wrażeń!

Zapraszam na nasz fanpage na FB #SPSulików na którym znajdziecie film z tego wydarzenia: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057464678824

 

Strona 1 z 69