Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Rok szkolny 2018/19, przeszedł do historii polskiego szkolnictwa. W roku tym z mapy szkolnictwa znikają gimnazja a uczniowie po raz ostatni pisali egzamin gimnazjalny. Tradycyjnie już uczniowie sulikowskiego  gimnazjum po raz kolejny osiągnęli wysokie wyniki z tego egzaminu – jedne z najlepszych w powiecie zgorzeleckim i województwie dolnośląskim. Dobre wyniki z egzaminów gimnazjalnych nie są przypadkowe, gdyż to kolejna, trzecia edycja egzaminu, w której uczniowie wykazują się bardzo dobrą znajomością podstawy programowej z nauczanych przedmiotów w gimnazjum. Tym samym udowadniają, że sulikowskie gimnazjum jest jednym z najlepszych w powiecie.

Od początku nowego roku szkolnego w naszej szkole realizujemy innowację pedagogiczną "Przyazny las", w której podjęliśmy się współpracy z Nadleśnictwem Pieńsk. Szereg działań w poszczególnych zespołach klasowych został opracowany przez nauczycieli i zapisany do realizacji w bieżącym roku szkolnym.Pod koniec października, w poniedziałek 28.10.2019 r. leśnicy zawitali do naszej szkoły, by spotkać się z uczniami kl. III oraz IV SP.

12 października nasi uczniowie wzięli udział w XV Marszach na Orientację „Bukowa Góra”, startując w kategoriach TP i TD. Najsilniejsza grupa uczniów klas VIIa, VIa rywalizowała w kategorii TD, zgodnie z tradycją plasując się w czołówce zawodów.

Trwa akcja Szkolnego Koła Wolontariat - "Sprzątamy zaniedbane groby". Uczniowie klas VIII biorą udział w akcji - rozpoczął Marcin Buczko. Zachęcamy wszystkich do odnalezienia zapomnianych i zaniedbanych grobów, aby je posprzątać. Ksiądz Jan Twardowski w tomiku wierszy "Spóźnione kukanie" pisał: Tak naprawdę ludzie nie odchodzą na zawsze. Dwa światy - żywych i umarłych - przenikają się i oddziałują na siebie. Nie ma umarłych, tylko Ci, co odeszli...

11 października odchodziliśmy w naszej szkole Święto Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu, który był formą podziękowania nauczycielom  za trud, cierpliwość i pracę włożone w proces wychowawczy i dydaktyczny. Swoje talenty aktorskie, muzyczne i taneczne zaprezentowali uczniowie w tanecznej papai, szkolnym skeczu oraz wzruszającej piosence. Podziękowania wszystkim pracownikom szkoły złożył dyrektor Jan Majowski. Wiele ciepłych słów usłyszeli nauczyciele i rodzice od wójta gminy Sulików - Roberta Starzyńskiego oraz proboszcza parafii  - Janusza Kankiewicza.