Start
Slider

ogloszenieSzanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo najważniejsze informację dotyczące funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego prosimy o zapoznanie i przestrzeganiu obowiązujących zasad. 

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie dokumentów do wychowawcy klas.

Dokumenty do pobrania(oświadczenie rodziców, zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej).

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami lub sekretariatem szkoły.

           ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII            

Obiady szkolne

Obiady szkolne dla uczniów będą organizowane od 7 września 2020 (poniedziałek). Koszt obiadu 4 zł. Zapisy i informację u intendenta poprzez kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku godz. 8.00-8.30 i 13.00-15.00. (tel. 75 77 87 353). Płatności należy dokonywać u intendenta szkoły- wejście od strony parkingu na terenie szkoły.

Świetlica szkolna

Świetlica funkcjonuje w godzinach pracy szkoły. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) należy bezzwłocznie dostarczyć wychowawcy lub opiekunowi świetlicy.

Biblioteka szkolna

Biblioteka czynna codziennie od 8.00-14.00

           

 

ogloszenieHarmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020/2021

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły według rozkładu jazdy z zeszłego roku. Rozkład jazdy klik-klik

(W AUTOBUSACH JEST OBOWIĄZEK ZASŁANIA UST I NOSA- MASECZKI LUB PRZYŁBICE)

8.15 Msza święta (wszyscy uczniowie dojeżdżający oraz chętni uczniowie miejscowi) W KOŚCIELE OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA NOSA I UST

Uczniowie dojeżdżający spod szkoły z wychowawcami udają się do kościoła z zachowaniem dystansu społecznego. Chętni uczniowie miejscowi przychodzą bezpośrednio do kościoła.

9.15 Powrót do szkoły- spotkania z wychowawcami klas w poniżej podanych gabinetach

UCZNIOWIE KLAS Ia, Ib, IIa, IIb, IIIb wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Zgorzeleckiej

UCZNIOWIE KLAS IIIa, IVa, IVb, Va, VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb wchodzą do szkoły wejściem głównym

Każdy uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, osłony ust i nosa i zachowania dystansu społecznego.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.
Zgodnie z zaleceniami MEN 1 września 2020 r. powracamy do stacjonarnego funkcjonowania szkoły. Nauka będzie się odbywała według wytycznych MEN, GIS i MZ oraz z zastosowaniem wewnętrznych regulaminów/procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020, szczegóły dotyczące kursu autobusów szkolnych, regulaminy i procedury przebywania w szkole zostaną opublikowane na stronie szkoły dnia 28.08.2020 po godz. 12.00.

 

ogloszenieSzanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z wyprawką dla dziecka rozpoczynającego edukację od września 2020 w naszej szkole.

Wyprawka pierwszoklasisty klik-klik

 

ogloszenie

Szanowni Państwo,

przedstawiamy list Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego skierowany do rodziców, w którym zachęcają do zainstalowania w telefonach komórkowych aplikacji ProteGO Safe.


                                                 Treść listu klik-klik