Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

W dniu 11.04.2018r odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu biblijnego z Ewangelii wg Świętego Marka.

Do konkursu przystąpiło 29 uczniów klas IV – VII.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Karol Ostrowski kl. VIb

II miejsce – Miłosz Schodnik kl. VIb

III miejsce – Monika Kurasiewicz kl. IVb

Miłość ci wszystko wybaczy
Miłość nie szuka swego,  ona wszystko wybacza,
pochyla się nad człowiekiem,
by dać radość, przywrócić nadzieję i godność.

Dnia 8 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie odbył się koncert charytatywny, któremu przyświecała myśl Miłość ci wszystko wybaczy. Organizatorem koncertu było Szkolne Koło Caritas, jednak w przygotowanie uroczystości zaangażowali się również nauczyciele, uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Sulikowie. Data tego uroczystego wydarzenia nie była przypadkowa, bowiem zbiegła się ze świętem patronalnym Caritasu przypadającym właśnie w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Cel był szczytny – zbiórka funduszy na letnie wyjazdy dzieci i młodzieży z terenu gminy Sulików
 m. in. na obóz sportowy. 

21 marca br. Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod okiem opiekunów zorganizował ciekawe zadania wiosenne dla społeczności uczniowskiej. Ten dzień przebiegał w wesołej, życzliwej atmosferze.
Nauczyciele przygotowali dla uczniów nietypowy tor przeszkód w różnych gabinetach. Podczas konkurencji uczniowie mieli za zadanie zaprezentować swoje wiosenne przebrania, umiejętności logicznego myślenia, sprawności manualne i sportowe. Uczestnicy zabawy wykazali się niebywałą inwencją twórczą w doborze strojów oraz pomysłowością w rozwiązywaniu wiosennych zadań i łamigłówek.
Dzień ten miał charakter konkursu klas.
Prezentujemy wyniki:
I miejsce: klasa VI b
II miejsce: klasa IIB gimnazjum
III miejsce: klasy Va

GRATULUJEMY ZWYCIEZCOM!!!

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej  im Jana Pawła II w Sulikowie

na rok szkolny 2018/19

I. Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej:

 1. Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Sulikowie na rok szkolny 2018/2019 odbywają się od 1 marca 2018r. do 30 marca 2018 r.
 2. Dzieci siedmioletnie ur. w 2011 r.: 
 • zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły na podstawie zgłoszenia (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej, należy poinformować, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało);
 • dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie wniosku.
 1. Dzieci sześcioletnie ur. w 2012 r. na indywidualny wniosek rodzica. Do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez PPP
 1. Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie  szkoły pod  nr telefonu 75 77 87 353.

 II. Rekrutacja dzieci do klasy I i IV o profilu sportowym:

 • Klasa I o profilu sportowym - – klasa o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego z ukierunkowaniem na rozwój ogólny w tym nauka gry w szachy.
 • Klasa IV o profilu sportowym – klasa o zwiększonej z 4 do 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone w kierunku: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa. W tym jedna godzina w tygodniu przeznaczona na naukę gry w szachy

III. Wymagana dokumentacja dla kandydatów do klasy sportowej:

 1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik1).
 2. Deklaracja przystąpienia do prób sprawnościowych (załącznik 2)
 3. Oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych (załącznik 3)
 4. Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej i udział w treningach i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4)

IV. Terminy rekrutacji

 1. Składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej  do dnia 31.03.2018
 2. Termin przeprowadzenia testów sprawności fizycznej 06.04.2018, godz. 13.00
 3. Do 10.04.2018 ogłoszenie wyników i listy przyjętych kandydatów
 4. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc  - 08-11 maj 2018
 5. Podanie do publicznej wiadomości wyników dodatkowego postępowania rekrutacyjnego - 12 maja 2018 r.

V. Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie  szkoły pod  nr telefonu 75 77 87 353.

14 marca 2018r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyły się eliminacje powiatowe 63. Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego, w którym udział wzięło udział 28 uczniów klas VII i II raz III gimnazjalnych powiatu zgorzeleckiego. Naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie klas III- Patryk Ostapiuk i Szymon Lutynia. Decyzją komisji Szymon Ludynia zdobył wyróżnienie.

GRATULUJEMY !!!