Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulikowie w ostatnich dniach uczniowie klas IV-VII naszej szkoły obejrzeli wystawę fotograficzną autorstwa p. Bożeny Ziobro. Udostępniono ją chętnym zwiedzającym w tzw. Ostrym Narożniku.Ekspozycja, zatytułowana: Kołatki, przedstawiała fotografie różnorodnych uchwytów umieszczanych niegdyś na drzwiach, służących do „kołatania”, czyli pukania do drzwi wejściowych. 
W trakcie takiej żywej lekcji plastyki młodzież mogła nie tylko obejrzeć prezentowane zdjęcia, ale także wzbogacić wiedzę na temat wielu rodzajów kołatek, czy fotografii – jednej z form sztuki użytkowej. Obcowanie ze sztuką pozwala przecież nie tylko odkrywać swoją wrażliwość twórczą, ale też dostrzec, że zwyczajny przedmiot można pokazać na nowo w niezwykłej odsłonie i uczynić z niego inspirację do wykonania dzieła artystycznego.

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

1 września br. miało miejsce rozpoczęcie nowego roku szkolnego  
2022/ 2023. Po Mszy Świętej, odprawionej  w Kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie, uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, by potem wspólnie uczestniczyć w uroczystym  apelu, na który przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Sulików- p. Robert Starzyński, Wicewójt Gminy Sulików- p. Elżbieta Piotrowska, Proboszcz Parafii Sulików- ks. Janusza Kankiewicz, Skarbnik Gminy Sulików- p. Agnieszka Żukowska, Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego- p. Agata Bicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie- p. Alina Czechowska oraz przewodnicząca Rady Rodziców-  
p. Sylwia Tomaszczyk.

Prowadzący apel przypomnieli zgromadzonym  o ważnych wydarzeniach  w historii naszego narodu, takich jak  wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r.  oraz podpisanie porozumień sierpniowych w 1980 r., zaznaczając ich wpływ na dalsze losy naszej Ojczyzny. Następnie wszyscy mogli  obejrzeć ceremonię pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Sulikowie. Kandydaci uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami, dbać o honor swojej szkoły i klasy, uczyć się pilnie i służyć pomocą słabszym. W ten sposób stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Wójt gminy podczas swojego wystąpienia skierował ciepłe słowa do obecnych rodziców, nauczycieli, życząc uczniom, by zdobywanie wiedzy było dla nich niesamowitą przygodą oraz wręczył upominki wszystkim pierwszoklasistom.

Podczas apelu dyrektor szkoły przedstawiła również nowych nauczycieli  
i pracowników naszej szkoły. Wyraziła także podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie oraz wspólną pracę p. Małgorzacie Koniuszewskiej, która w tym roku odeszła na emeryturę

Wszyscy zaproszeni goście  po apelu uczestniczyli w uroczystym otwarciu nowej pracowni technicznej, która powstała w ramach programu Laboratorium Przyszłości. Nowoczesne roboty, drukarka 3D, sprzęt warsztatowy to część wyposażenia, z którego korzystać będą nasi uczniowie podczas zajęć.

unnamed Opłata za obiady w miesiącu wrześniu wynosi 80 zł z terminem płatności do 10 września 2022

Płatności należy dokonać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły o numerze:

                             81 8392 0004 0000 5542 2000 0010

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię ucznia oraz klasę dla którego obiad jest kupowany.

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA OBIADY

ogloszenieZapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022r. Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły na godzinę 8.00 autobusami szkolnymi zgodnie
z rozkładem jazdy z zeszłego roku.  

Ok. 8.00 zbiórka uczniów w szkole z wychowawcami i wspólne przejście do kościoła na mszę. Uczniowie klas pierwszych udają się do kościoła pod opieką rodziców. Uczniowie którzy nie będą uczestniczyć we mszy świętej zostają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela

8.30- Msza Święta  

Po zakończeniu mszy wspólny powrót do szkoły. Uczniowie klas 2-8 udają się na spotkanie z wychowawcami  w gabinetach,
a uczniowie klas 1 na halę sportową

9.30- 9.55 spotkanie z wychowawcami w klasach, klasy pierwsze spotkanie na hali sportowej (rozpiska klas poniżej)

10.00- uroczysty apel z pasowaniem pierwszoklasistów

11.00-  odjazdy autobusów

Przydział gabinetów

Klasa Ia- hala sportowa Magdalena Kwaśniewicz

Klasa Ib- hala sportowa Grażyna Rachańska

Klasa IIa- gabinet nr 12 (duża szkoła) wych. Barbara Pająk

Klasa IIb- gabinet nr 4 (mała szkoła) wych. Danuta Woda

Klasa IIIa- gabinet nr 8 (mała szkoła) wych. Alina Pająk

Klasa IIIb- (sportowa) gabinet 9 (mała szkoła) wych. Maria Małek

Klasa IVa (sportowa) gabinet 7 (duża szkoła) wych. Robert Rachański

Klasa IVb- gabinet 11 (duża szkoła) wych. Grażyna Strygo

Klasa Va- (sportowa) gabinet 5 (duża szkoła) wych. Iwona Szatkowska

Klasa Vb- gabinet 6 (duża szkoła) wych. Magdalena Bury

Klasa VIa- gabinet 10 (duża szkoła) wych. Sylwia Amrogowicz

Klasa VIb- gabinet 14 (duża szkoła) wych. Jan Majowski

Klasa VIIa- gabinet 8 (duża szkoła) wych. Marta Rędzia

Klasa VIIIa- (sportowa) gabinet 4 (duża szkoła) wych. Paweł Woźny

Klasa VIIIb- gabinet 13 (duża szkoła) wych. Katarzyna Smoch