Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Szanowni rodzice dzieci sześcioletnich
Dnia 15 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie odbędzie się zebranie rodziców, których dzieci od 1 września 2018 r. rozpoczną naukę w klasie I.
Zebranie dotyczyć będzie organizacji klas I w roku szkolnym  2018/2019

Porządek zebrania:

  • przydział wychowawców
  • wybór nauki języka wiodącego (j. angielski/ j niemiecki)
  • wybór klasy ogólnej lub z rozszerzoną ilością godzin wychowania fizycznego

Dnia 26 października 2017r. w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze- Cieplicach były prezydent RP- Aleksander Kwaśniewski- wręczył stypendialne certyfikaty Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego trzydziestu uczniom z regionu jeleniogórsko-legnickiego, którzy wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce lub w sporcie. Uczennica klasy II gimnazjum- Karolina Amrogowicz- miała zaszczyt taki certyfikat otrzymać. W uroczystości uczestniczyli też dyrektorzy szkół, szefowie samorządów szkolnych wraz z opiekunami, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie z regionu jeleniogórsko- legnickiego.
Stypendia upamiętniające postać Jerzego Szmajdzińskiego, to -jak podkreślił Aleksander Kwaśniewski- “trwały pomnik i realna pomoc dla zdolnej młodzieży”. Dzięki tej pomocy uczniowie mogą wykorzystać swoją życiowa szansę i rozwijać posiadane talenty. Trzeba zaznaczyć, że dla młodych ludzi jest to nie tylko pomoc w dalszym dążeniu do samorozwoju, ale też swego rodzaju ukoronowanie wieloletnich starań.
Tegorocznym stypendystom gratulowała również Małgorzata Sekuła – Szmajdzińska, żona zmarłego patrona Fundacji, dla którego (jak sam wielokrotnie podkreślał) szczególnie ważne były losy młodzieży z naszego regionu.

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Marcus Tullius Cicero

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Akcja ta ma na celu rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, zwrócenie uwagi na ogromna rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Również nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta. Pod hasłem Biblioteka sercem szkoły Samorząd Uczniowski zorganizował szereg działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 23 października gimnazjaliści odkrywali znaczenie książek i bibliotek w dziejach kultury światowej. Wyruszyli w multimedialną podróż w przeszłość, by poznać rolę i wkład średniowiecznych skryptorów klasztornych w rozwój czytelnictwa na przestrzeni dziejów. Zwieńczeniem lekcji bibliotecznej były warsztaty kaligrafii.

W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień Samorząd Uczniowski zorganizował szereg akcji promujących kulturę osobistą, serdeczność i życzliwość wobec innych ludzi. W tym czasie korytarze zamieniły się w pełne kolorów aleje życzliwości, każda klasa miała za zadanie przygotować gazetkę tematyczną dotyczącą życzliwości w codziennym życiu.Ponadto uczniowie wskazywali najbardziej życzliwe osoby ze swojego otoczenia. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Sulików- P. Robert Starzyński, Ks. Proboszcz Janusz Kankiewicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie- P. Beata Szczepańska oraz Przewodniczący Rady Gminy- P. Jan Solecki, którzy z rąk uczniów otrzymali Ordery Życzliwości oraz listy z pozdrowieniami  i podziękowaniami.

W dniach 21-28 lutego odbywał się w naszej szkole Tydzień Promocji Zdrowia. Jest to samorządowa kampania zdrowotna, której nadrzędnym celem jest propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Zawierała ona szereg działań, mających na celu wykształcenie u uczniów pozytywnych postaw prozdrowotnych. Ważne było uświadomienie im potrzeby aktywności fizycznej oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, a także zagrożeń wynikających z nieodpowiednich nawyków żywieniowych.

Strona 71 z 71