Rada Rodziców
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca- Pani Sylwia Tomaszczyk

Zastępca przewodniczącej- Dagmara Zaras- Szczurek

Sekretarz- Pan Marcin Sznajder

Skarbnik- Pani Sybilla Mor