Wydrukuj tę stronę

Praca szkoły w trakcie weekendu majowego

W dniach 29, 30 kwietnia i 2 maja w szkole nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

W tych dniach nie kursuje autobus szkolny. Nie ma obiadów.