Start
Slider

Trzymaj formę!

Tradycją naszej szkoły stały się działania ukierunkowane na promocję zdrowego tryby życia.  W dniach 4 – 8 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował Tydzień aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Uczniowie przygotowali tematyczne gazetki, udekorowali klasy i korytarze szkolne, tworzyli prace plastyczne na zadany temat. Wychowawcy przeprowadzili warsztatowe zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia, na lekcjach wychowawczych tworzyli piramidę zdrowego odżywiania. Członkowie Samorządu Uczniowskiego częstowali przygotowanymi przez siebie galaretkami oraz owocami.

Cele akcji to: zmiana nawyków żywieniowych rodzin wychowanków; edukacja dzieci w zakresie prawidłowego odżywiania – nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie; zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci.