Start
Slider

Nauka pomocy przedmedycznej - wizyta strażaków w szkole

Dnia 25.11.2019 roku w naszej szkole gościliśmy strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie. Zajęcia zorganizowane były przez nauczyciela Edukacji dla Bezpieczeństwa – ratownika Annę Kubiś w klasie IIa. Strażacy zapoznali dzieci z zasadami wzywania pomocy, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osoby poszkodowanej w różnych sytuacjach. Przypomnieli numery alarmowe. Dzieci brały czynny udział w zajęciach, ćwiczyły układanie w pozycji bocznej ustalonej jak również resuscytację krążeniowo oddechową.

Strażacy pokazali jak przenosić poszkodowanego na noszach. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia pełnego umundurowania strażaka podczas akcji ratunkowej. Strażacy zapoznali ze sprzętem ratowniczym jakim dysponują, wyjaśnili jego znaczenie i zastosowanie. Na zakończenie zajęć dzieci miały możliwość obejrzenia wozu bojowego.

Dziękujemy strażakom którzy brali udział w zajęciach:

  1. Strażak Ratownik- Adam Wróbel
  2. Strażak Ratownik- Łukasz Wdowikowski
  3. Strażak Ratownik - Tomasz Byczek
  4. Strażak  - Marcin Sianowski
  5. Strażak - Paweł Domagała
  6. Strażak-  Krzysztof Ryglowski
  7. Nauczycielka przedmiotu Edukacji Dla Bezpieczeństwa, Ratownik - Pani Anna Kubiś