Start
Slider

Zagadnienia z j. angielskiego - nauczyciel A. Krupa

angielskiPoniżej zamieszczane będą materiały i zadania z j. angielskiego dla klas I, IV, V, VI, VII, VIII- nauczyciel A. Krupa. Pełny opis zasad pracy, możliwości komunikacji z nauczycielem mają Państwo w zestawach do pobrania.Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą klasy.

08.06-12.06   klasa I     klasa IV    klasa V     klasa VI    klasa VIII

01.06-05.06  klasa I  klasa IV    klasa V   klasa VI    klasa VII     klasa VIII

25.05-29.05   klasa I   klasa IV   klasa V  klasa VI  klasa VII  klasa VIII

18.05-22.05   klasa I     klasa IV    klasa V klasa V    klasa VI   klasa VII  klasa VIII

11.05-15.05    klasa I    klasa IV      klasa V     klasa VI     klasa VII    klasa VIII

04.05-08.05   klasa I      klasa IV       klasa V      klasa VI      klasa VII       klasa VIII

27.04-30.04    klasa I         klasa IV         klasa V           klasa VI      klasa VII         klasa VIII

20.04-24.04    klasa I     klasa IV      klasa V        klasa VI       klasa VII         klasa  VIII

15.04-17.04   

klasa I        klasa IV       klasa V        klasa VI         klasa VII  

06.04-08.04

KLASA I     KLASA IV    KLASA V     KLASA VI     KLASA VII     KLASA VIII 

30.03-03.04

KLASA I        KLASA IV        KLASA V      KLASA VI          KLASA VII       KLASA VIII

23-27.03-

KLASA I          KLASA IV         KLASA V        KLASA VI       KLASA VII             KLASA VIII