Start
Slider

Zadania z j. polskiego- nauczyciel Sylwia Amrogowicz

polskiPoniżej zamieszczane będą zadania, zagadnienia z j. polskiego dla klas, w których zajęcia prowadzi Pani Sylwia Amrogowicz.

W razie trudności, pytań proszę o kontakt z nauczycielem przedmiotu lub z wychowawcą. Zadania będą aktualizowane więc proszę śledzić zmiany.

08.06-12.06 zagadnienia dla klas4a,7a,8a

01.06-05.06  zagadnienia dla klas 4a,7a,8a

25.05-29.05 zagadnia dla klas 4a,7a,8a

18.05-22.05 zagadnienia dla klas 4a,7a,8a

11.05-15.05  zagadnienia dla klas 4a,7a,8a

04.05-08.05 zagadnienia dla klas 4a,7a, 8a

27.04-30.04 zagadnienia dla klas 4a, 7a, 8a

20.04-24.04 zagadnienia dla klas 4a, 7a, 8a

15.04-17.04  zadania dla klas 4a, 7a, 8a

06.04-08.04  zadania dla klas 4a,7a,8a

01.04-.06.04   zadania dla klas 4a,7a,8a

27.03   Zadania dla klas 4a,7a,8a na dzień 27.03

30.03-31.03   Zadania dla klas 4a,7a,8a

 

27.03

Klasa IV                       Klasa VIIA                        KLASA VIIIA

26.03.

KLASA IV                              KLASA  VII A                    KLASA VIII A