Start
Slider

Zagadnienia z przedmiotów

zd

Poniżej znajdą Państwo odnośniki do zadań ze wszystkich przedmiotów. Wszystkie zadania będą na bieżąco aktualizowane. 

 

 

j.polski- B. Garbulińska       przyroda         matematyka- A. Poniedziałek         edukacja wczesnoszkolna kl. II           

biologia WDŻ            j.niemiecki- M. Krawczyńska           matematyka- R. Rachański       religia- R. Swoboda      

religia-ks. Górecki      j.angielski-A. Krupa          technika           muzyka              j.polski- S.Amrogowicz      fizyka 

j.polski- G.Strygo     wychowanie fizyczne        EDB         j.angielski-A. Kazimierczak        religia- M.Andziak     

  Logopeda       świetlica szkolna      historia          chemia       WOS              edukacja wczesnoszkolna kl. Ia          

doradztwo zawodowe    Pedagog/psycholog      informatyka kl. II               geografia           infromatyka           

integracja sensoryczna        plastyka