Start
Slider

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

ogloszenie

Informujemy, że od dnia 31.07.2020 r. w godzinach 9.00-13.00 będzie można odbierać w sekretariacie szkoły wyniki
i zaświadczenia Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu ósmoklasisty.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem 75 77 87 353.