Start
Slider

Najważniejsze informację dotyczące funkcjonowania szkoły

ogloszenieSzanowni Państwo,

poniżej znajdą Państwo najważniejsze informację dotyczące funkcjonowania szkoły w nowym roku szkolnym 2020/2021. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasady higieny i procedury ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego prosimy o zapoznanie i przestrzeganiu obowiązujących zasad. 

Prosimy o niezwłoczne dostarczenie dokumentów do wychowawcy klas.

Dokumenty do pobrania(oświadczenie rodziców, zgłoszenie dziecka do świetlicy szkolnej).

W razie pytań prosimy o kontakt z wychowawcami lub sekretariatem szkoły.

           ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII            

Obiady szkolne

Obiady szkolne dla uczniów będą organizowane od 7 września 2020 (poniedziałek). Koszt obiadu 4 zł. Zapisy i informację u intendenta poprzez kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku godz. 8.00-8.30 i 13.00-15.00. (tel. 75 77 87 353). Płatności należy dokonywać u intendenta szkoły- wejście od strony parkingu na terenie szkoły.

Świetlica szkolna

Świetlica funkcjonuje w godzinach pracy szkoły. Formularz zgłoszeniowy (do pobrania) należy bezzwłocznie dostarczyć wychowawcy lub opiekunowi świetlicy.

Biblioteka szkolna

Biblioteka czynna codziennie od 8.00-14.00