Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Grafika z tekstem: Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 rokuProsimy o zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty (klik-klik)