Wydrukuj tę stronę

Szkoła Podstawowa w Sulikowie z biofeedbackiem dzięki wsparciu PSE

PSEZ radością informujemy, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie  mogą już korzystać z biofeedbacku, czyli nowatorskiej metody monitorowania zmian zachodzących w organizmie. Zakup wyposażenia i utworzenie specjalnego gabinetu zostało dofinansowane w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.

Sprzęt pozwala m.in. na monitorowanie rytmu pracy serca i analizę reakcji na różne bodźce. To metoda terapii przy zaburzeniach pamięci, koncentracji czy nadpobudliwości psychoruchowej. Biofeedback pozwala także zmniejszyć niepożądane skutki stresu oraz napięcia emocjonalnego wśród uczniów powracających do szkoły po długotrwałym okresie lockdownu.

To nie pierwszy raz, kiedy PSE wspierają szkołę. Dzięki uzyskanemu grantowi w pierwszej edycji konkursu, w placówce funkcjonuje gabinet integracji sensorycznej.

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu. Granty są przyznawane w siedmiu kategoriach: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl oraz www.raport.pse.pl. 

                                                      PSE partnerem SP w Sulikowie         WSO