Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIELKANOCNEGO STROIK NA DRZWI

Celem konkursu jest:

- kultywowanie tradycji ludowych związanych  z obrzędowością Wielkanocy i kontynuacja przekazu pokoleniowego,

-inspirowanie do twórczego działania kształtującego wrażliwość, wyrażanie swoich uczuć,

- aktywizowanie środowiska lokalnego przez udział dorosłych i dzieci w konkursie,

- ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocyx

Adresaci konkursu:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas I-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i rodziców. Konkurs odbędzie się w kategoriach klas I-III oraz IV-VIII.

Warunki uczestnictwa:

- Zadaniem konkursowym jest wykonanie stroika wielkanocnego na drzwi  związanego z obrzędowością Wielkanocy

-Do wykonania stroika na drzwi można wykorzystać suche trawy, suszki, kwiaty z bibuły, krepiny, kolorowe wstążki, bazie, bukszpan, barwinek, pisanki itp.

-Stroik ma być wykonany samodzielnie nie kupowany

-praca ma być czytelnie podpisana (imię, nazwisko, klasa)

Ocena prac:

Praca będzie oceniana pod względem:

-wrażenia ogólnego,

- estetyki,

-sposobu i trwałości wykonania

-oryginalności,

-zgodności z tematem

Terminy:

Ogłoszenie konkursu: 20 marca 2023 roku

Dostarczenie prac konkursowych do dnia 29.03. 2023  roku (środa) do gabinetu nr 7 SP do Pani Grażyny Rachańskiej. Prace mają być podpisane na karteczce doczepionej do stroika na drzwi: imię , nazwisko, klasa.

Rozstrzygnięcie konkursu: 30.03.2023 roku (czwartek)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!!!