Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg
×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but 401 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

"Młode rekiny" wkroczyły do akcji

obraz_2023-03-29_184423954.pngRuszyła kolejna edycja programu „Umiem pływać” i „Pływam dalej” w której trzydzieścioro dzieci naszej szkoły, zaczęło zdobywać szlify pływackie.

- Program „Umiem Pływać” to jedna z form aktywizacji polskich uczniów wspierana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dzieci ze szkół podstawowych uczą się podstaw pływania, a także zasad bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych. Pływanie to forma aktywności wspomagająca profilaktykę wad postawy oraz walkę z nadwagą i otyłością wśród najmłodszych, co jest jednym z naszych priorytetów –powiedziała minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Główne cele programu to:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,

- nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

- profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,

- zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,

- efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),

- wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

- edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Kontynuacją programu „Umiem pływać” jest program skierowany dla uczniów klas starszych 4-6 pod tytułem „Pływam dalej”. Cele programu są takie same jak w „Umiem pływać”.

Ważne jest, że nasi uczniowie mogą skorzystać z tego typu programów i rozwijać się fizycznie. Poza tym udział w programie jest świetnym uzupełnieniem zajęć lekcyjnych z wychowania fizycznego. Dzięki tym projektom nasza szkoła zwiększa swoją ofertę edukacyjną i odpowiada nią na potrzeby swoich uczniów, którzy jeżdżą prywatnie do Zgorzelca na pływalnię CSR-u uczyć się pływać.

Koordynatorem szkolnym programów jest p. Mirosław Kaczorowski, doskonale rozpoznający potrzeby wychowanków naszej szkoły i z tego powodu należą się serdeczne podziękowania za realizację tych projektów.

Serdeczne podziękowania należą się także p. Magdalenie Pomonickiej, która nadzoruje realizację programów z organu nadzorującego szkołę.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji.