Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej  im Jana Pawła II w Sulikowie

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej  im Jana Pawła II w Sulikowie

na rok szkolny 2018/19

I. Zapisy uczniów do klasy I szkoły podstawowej:

 1. Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Sulikowie na rok szkolny 2018/2019 odbywają się od 1 marca 2018r. do 30 marca 2018 r.
 2. Dzieci siedmioletnie ur. w 2011 r.: 
 • zamieszkujące w obwodzie naszej szkoły na podstawie zgłoszenia (w przypadku wyboru innej szkoły podstawowej, należy poinformować, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało);
 • dzieci spoza obwodu szkoły na podstawie wniosku.
 1. Dzieci sześcioletnie ur. w 2012 r. na indywidualny wniosek rodzica. Do wniosku należy dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez PPP
 1. Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie  szkoły pod  nr telefonu 75 77 87 353.

 II. Rekrutacja dzieci do klasy I i IV o profilu sportowym:

 • Klasa I o profilu sportowym - – klasa o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego z ukierunkowaniem na rozwój ogólny w tym nauka gry w szachy.
 • Klasa IV o profilu sportowym – klasa o zwiększonej z 4 do 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu. Zajęcia specjalistyczne prowadzone w kierunku: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa. W tym jedna godzina w tygodniu przeznaczona na naukę gry w szachy

III. Wymagana dokumentacja dla kandydatów do klasy sportowej:

 1. Podanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o przyjęcie do klasy sportowej (załącznik1).
 2. Deklaracja przystąpienia do prób sprawnościowych (załącznik 2)
 3. Oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych (załącznik 3)
 4. Zgoda rodzica na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej i udział w treningach i przetwarzanie danych osobowych (załącznik 4)

IV. Terminy rekrutacji

 1. Składanie podań o przyjęcie do klasy sportowej  do dnia 31.03.2018
 2. Termin przeprowadzenia testów sprawności fizycznej 06.04.2018, godz. 13.00
 3. Do 10.04.2018 ogłoszenie wyników i listy przyjętych kandydatów
 4. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne w przypadku posiadania wolnych miejsc  - 08-11 maj 2018
 5. Podanie do publicznej wiadomości wyników dodatkowego postępowania rekrutacyjnego - 12 maja 2018 r.

V. Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń prowadzi sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać w sekretariacie  szkoły pod  nr telefonu 75 77 87 353.