Kadra
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Kadra

 

Sylwia Amrogowicz-  nauczyciel j. polskiego

Maria Andziak- katecheta, 

Danuta Bazylińska- pedagog szkolny, doradca zawodowy, EEG Biofeedback,                                            terapeuta SI

Beata Garbulińska- nauczyciel j. polskiego

ks. Jarosław Górecki- katecheta

Marta Kacperska- nauczyciel biologii, chemii

Mirosław Kaczorowski- nauczyciel wychowania fizycznego

Elżbieta Kasak- nauczyciel wychowania fizycznego

Aneta Kazimierczak- nauczyciel j. angielskiego

Magdalena Krawczyńska- nauczyciel j. niemieckiego

Agnieszka Krupa- nauczyciel j. angielskiego

Anna Kubiś- nauczyciel przyrody, biologii, edb

Edward Kurjański- bibliotekarz, 

Magdalena Kwaśniewicz- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta SI

Jan Majowski-  nauczyciel fizyki, techniki, wychowania fizycznego

Maria Małek- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Krzysztof Mariański- nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki

Alina Pająk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Pająk- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Anna Poniedziałek- dyrektor, nauczyciel matematyki

Grażyna Rachańska- nauczyciel plastyki, opiekun świetlicy

Karolina Rachańska- wicedyrektor, nauczyciel j. niemieckiego, geografii, informatyki

Robert Rachański- nauczyciel matematyki, techniki, informatyki

Marta Rędzia- nauczyciel historii, WOSu, WDŻ

Katarzyna Smoch- nauczyciel wychowania fizycznego

Grażyna Strygo- nauczyciel j. polskiego

Jadwiga Swoboda- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki

Iwona Szatkowska- nauczyciel matematyki

Barbara Szołomicka Robaszewska- psycholog

Danuta Woda- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Paweł Woźny- nauczyciel wychowania fizycznego,