Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

„Dobrze cię widzieć !” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu Bezpieczna droga, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tegoż projektu, sfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe.

26 lutego do naszej szkoły zawitał zespół muzyczny Kwartet Flamenco. Artyści przenieśli słuchaczy w słoneczny klimat południowej Hiszpanii prezentując charakterystyczny dla tego regionu styl muzyczny - Flamenco. Dynamiczne brzmienie gitary, niepowtarzalny śpiew oraz wirujące falbany sukni, pozwoliły poznać ten oryginalny rodzaj kultury muzycznej. Zespół zabrał nas w „Muzyczną podróż do Andaluzji”, podczas której uczniowie zapoznali się z historią cyganów, poznali zwyczaje Hiszpanów; a także typowe dla andaluzyjskiej muzyki flamenco instrumentarium. Oprócz tradycyjnych form flamenco prezentowane były również teraźniejsze, popularne jego odmiany.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją do klasy I Szkoły Podstawowej dostępne w zakładce rekrutacja.

25.02 uczniowie klas naszej szkoły wzięli udział w warsztatach praktycznych z zakresu elektryczności. Zajęcia odbyły się w ramach Innowacji Pedagogicznej „Rozumiem świat- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych” realizowanej października 2018r. Uczniowie budowali proste obwody elektryczne poszerzając swoją wiedzę i umiejętności,  doświadczalnie sprawdzali przewodność prądu,  przy okazji  zapoznając się z graficznymi metodami przedstawiania obwodów elektrycznych.

Zgodnie z założeniami Szkolnego Koła Wolontariatu w szkole przeprowadziliśmy szereg akcji charytatywnych ukierunkowanych nie tylko na pomoc osobom potrzebującym z naszej gminy. Opieka objęliśmy także bezdomne i porzucone zwierzęta. Uczniowie systematycznie pomagają pobliskim schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Przez kilka miesięcy gromadzili karmę i środki potrzebne do poprawy warunków bytowych przebywających tam pupili, angażując w to przedsięwzięcie również swoich bliskich.W podziękowaniu za zgromadzone artykuły pracownicy IZD Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Dolnej zorganizowali pokaz umiejętności swoich podopiecznych i zaprezentowali je przed społecznością szkolna 25 lutego 2019r.