Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Marcus Tullius Cicero

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Akcja ta ma na celu rozbudzenie i kształtowanie kultury czytelniczej, zwrócenie uwagi na ogromna rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Również nasza szkoła włączyła się w obchody tego święta. Pod hasłem Biblioteka sercem szkoły Samorząd Uczniowski zorganizował szereg działań promujących czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. 23 października gimnazjaliści odkrywali znaczenie książek i bibliotek w dziejach kultury światowej. Wyruszyli w multimedialną podróż w przeszłość, by poznać rolę i wkład średniowiecznych skryptorów klasztornych w rozwój czytelnictwa na przestrzeni dziejów. Zwieńczeniem lekcji bibliotecznej były warsztaty kaligrafii.

W związku z obchodami Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień Samorząd Uczniowski zorganizował szereg akcji promujących kulturę osobistą, serdeczność i życzliwość wobec innych ludzi. W tym czasie korytarze zamieniły się w pełne kolorów aleje życzliwości, każda klasa miała za zadanie przygotować gazetkę tematyczną dotyczącą życzliwości w codziennym życiu.Ponadto uczniowie wskazywali najbardziej życzliwe osoby ze swojego otoczenia. Wśród nich znaleźli się: Wójt Gminy Sulików- P. Robert Starzyński, Ks. Proboszcz Janusz Kankiewicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie- P. Beata Szczepańska oraz Przewodniczący Rady Gminy- P. Jan Solecki, którzy z rąk uczniów otrzymali Ordery Życzliwości oraz listy z pozdrowieniami  i podziękowaniami.

W dniach 21-28 lutego odbywał się w naszej szkole Tydzień Promocji Zdrowia. Jest to samorządowa kampania zdrowotna, której nadrzędnym celem jest propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Zawierała ona szereg działań, mających na celu wykształcenie u uczniów pozytywnych postaw prozdrowotnych. Ważne było uświadomienie im potrzeby aktywności fizycznej oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad zdrowego odżywiania, a także zagrożeń wynikających z nieodpowiednich nawyków żywieniowych.

Strona 82 z 82