Rada Rodziców
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Rada Rodziców

Rada Rodziców

Przewodniczący - Pan Marcin Sznajder

Zastępca przewodniczącego - Pani Barbara Dunaj

Sekretarz - Pani Justyna Poźniak

Skarbnik - Pani Marta Rachańska