Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Zwierzęta człowiekowi w podzięce

Zgodnie z założeniami Szkolnego Koła Wolontariatu w szkole przeprowadziliśmy szereg akcji charytatywnych ukierunkowanych nie tylko na pomoc osobom potrzebującym z naszej gminy. Opieka objęliśmy także bezdomne i porzucone zwierzęta. Uczniowie systematycznie pomagają pobliskim schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Przez kilka miesięcy gromadzili karmę i środki potrzebne do poprawy warunków bytowych przebywających tam pupili, angażując w to przedsięwzięcie również swoich bliskich.W podziękowaniu za zgromadzone artykuły pracownicy IZD Schroniska dla zwierząt w Dłużynie Dolnej zorganizowali pokaz umiejętności swoich podopiecznych i zaprezentowali je przed społecznością szkolna 25 lutego 2019r. 

Dziękujemy wszystkim hojnym ofiarodawcom z naszej szkoły, którzy swoja postawa znacznie wpłynęli na zapewnienie podopiecznym schroniska jak najlepszych warunków bytowania i zachęcamy do dalszej pomocy.

20190225 092317   20190225 091704 

20190225 093115