Start
1.jpg
1.jpg
4.JPG
4.JPG
7.jpg
7.jpg

Bezpiecznie- znaczy widocznie

„Dobrze cię widzieć !” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu Bezpieczna droga, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach tegoż projektu, sfinansowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kamizelki odblaskowe.

Trzeba jednak zaznaczyć, że samo bycie widocznym na drodze, nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie jak powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Dlatego też w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie stale prowadzi się wzmożone działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Nauczyciele, wychowawcy we współpracy z funkcjonariuszami policji propagują wśród dzieci, a także ich rodziców, świadome i bezpieczne zachowania na drodze. Prowadzą zajęcia, które dotyczą poznawania podstawowych przepisów i zasad ruchu drogowego, unikania niebezpieczeństw związanych z ruchem przez pieszych użytkowników dróg.

Najważniejszym celem tych wspólnych działań jest bowiem wyrobienie wśród nich prawidłowych nawyków komunikacyjnych oraz uświadomienie im, z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać podczas drogi do i ze szkoły.

IMG 5362 IMG 5365

IMG 5377 IMG 5458